دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس دوم مدلسازی اطلاعات ساختمان

دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)به همت جمع کثیری از اساتید دانشگاه های مرجع کشور، دستگاه های سیاستگذار و…
رایگان!

دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس اول مدلسازی اطلاعات ساختمان

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به همت جمع کثیری از اساتید دانشگاه های مرجع کشور، دستگاه های سیاستگذار…
رایگان!

مدل‌های بلوغ و پذیرش BIM در سازمان

سخنران: دکتر مجتبی عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این وبینار که در…
رایگان!

اختتامیه – ساز و کارهای مشارکت نهادها در پیاده سازی اسناد راهبردی BIM

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
رایگان!

تاکید بر جایگاه استان تهران در تاثیرگذاری بر ساختارهای ملی توسعه

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر نعمت…
رایگان!

کاربرد BIM در پروژه‌های صنعت برق: مطالعه موردی

سخنران: مهندس آرش صادقی / مهندس فرهاد نصرا...پور (مدیر پروژه‌های BIM شرکت Nevis Consultants / معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت…
10,000 تومان

مطالعه موردی مدیریت طرح خوابگاه دانشگاه شریف در بستر BIM

سخنران: مهندس پیمان خدایی (مدیر پروژه شرکت رادین همکاران بهتا) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس خدایی، ضمن معرفی…
10,000 تومان

قابلیت های BIM در ارتقای ایمنی پروژه‌ها

سخنران: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
10,000 تومان