سایت بیم آموز با هدف توسعه و ترویج BIM در کشور از طریق ارائه آموزش‌های الکترونیکی پایه گذاری شده است. در این سایت علاوه بر پوشش کامل سخنرانی‌ها و کارگاه‌های ارائه شده در ادوار مختلف کنفرانس بین المللی BIM، دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مرتبط با BIM نیز تهیه و پس از تأیید محتوا توسط کمیته علمی، در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. کلیه مدرسین توانمند در این حوزه می‌توانند مطالب خود را در قالب ویدئوهای آموزشی به سایت بیم آموز ارسال نمایند تا مطابق با پروتکل‌های تعریف شده، منتشر شود.