10,000 تومان

راهکارهای افزایش سرعت و کیفیت در پروژه‌های BIM با استفاده از DYNAMO

سخنران: مهندس قاسم آریانی (متخصص و مدرس BIM) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس آریانی، در این سخنرانی ضمن…
10,000 تومان

Practical Applications of BIM in Bridge Projects

سخنران: دکتر وحید فقیهی Texas A&M University (USA) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر فقیهی، در سخنرانی آنلاین از…
10,000 تومان

OPEN BIM and BIM standardization focusing on ISO 19650

سخنران: Tamas Eros Senior BIM Consultant at GRAPHISOFT (Hungary)
10,000 تومان
10,000 تومان

معرفی استاندارد ISO 19650 مدل‌سازی اطلاعات ساختمان – مفاهیم و اصول

مدرسان: مهدی مسعودی (مدیر واحد PMO شرکت ویستا فراز بام) پریسا امیرتاش (کارشناس واحد PMO شرکت ویستا فراز بام) در…
10,000 تومان