اختتامیه – ساز و کارهای مشارکت نهادها در پیاده سازی اسناد راهبردی BIM

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
رایگان!

تاکید بر جایگاه استان تهران در تاثیرگذاری بر ساختارهای ملی توسعه

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر نعمت…
رایگان!

کاربرد BIM در پروژه‌های صنعت برق: مطالعه موردی

سخنران: مهندس آرش صادقی / مهندس فرهاد نصرا...پور (مدیر پروژه‌های BIM شرکت Nevis Consultants / معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت…
10,000 تومان

مطالعه موردی مدیریت طرح خوابگاه دانشگاه شریف در بستر BIM

سخنران: مهندس پیمان خدایی (مدیر پروژه شرکت رادین همکاران بهتا) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس خدایی، ضمن معرفی…
10,000 تومان

قابلیت های BIM در ارتقای ایمنی پروژه‌ها

سخنران: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
10,000 تومان

مدیریت تعمیر و نگهداری در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی با استفاده از BIM

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
سخنران: مهندس میرعلی خادم موسوی / مهندس مجید نظری (واحد BIM شرکت سازه سترگ ایرانیان) خلاصه‌ای از محتوای این دوره…
10,000 تومان

BIM ابزاری قدرتمند برای مدیریت یکپارچه هزینه پروژه‌ها بر اساس PMBOK

سخنران: مهندس سید علیرضا موسوی خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس موسوی، ارائه خود را با مقدمه‌ای از مدیریت…
10,000 تومان

برآورد هوشمند هزینه مبتنی بر فناوری BIM بر پایه هزینه فعالیت محور

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
سخنران: مهندس امیر رادپی (مدیر پروژه شرکت رادین همکاران بهتا) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس رادپی، سخنرانی خود…
10,000 تومان