اختتامیه – ساز و کارهای مشارکت نهادها در پیاده سازی اسناد راهبردی BIM

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
رایگان!

تاکید بر جایگاه استان تهران در تاثیرگذاری بر ساختارهای ملی توسعه

سخنران: دکتر نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای دکتر نعمت…
رایگان!

الزامات قانونی نظام فنی و اجرایی در مدیریت طرح‌‌های عمرانی با رویکرد BIM

سخنرانان: مهندس پرویز قوامی‌نژاد (معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران خلاصه‌ای از محتوای این دوره در…
رایگان!

لزوم نهادسازی برای توسعه BIM در صنعت ساختمان

سخنرانان: پروفسور محمود گلابچی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خلاصه‌ای از محتوای این دوره پروفسور گلابچی در افتتاحیه دومین کنفرانس…
رایگان!

فناوری BIM، بستر مدیریت یکپارچه پروژه

سخنرانان: مهندس امیرعباس بصیری طهرانی (مدیرعامل شرکت رادین همکاران بهتا) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای مهندس بصیری طهرانی، در…
رایگان!

پیام شرکت بین‌المللی گرافیسافت و نمتچک برای کنفرانس BIM در ایران

سخنرانان: پیتر رایچر (مدیر ارشد حوزه بین‌الملل شرکت گرافیسافت) خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، ابتدا اشاراتی به…
رایگان!

برنامه‌‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه BIM در کشور

سخنرانان: مهندس حامد مانی‌‌فر (مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان) خلاصه‌ای از محتوای این دوره مهندس مانی‌فر، در…
رایگان!

نظام فنی و اجرایی یکپارچه و ارتباط آن با BIM

سخنرانان: دکتر سید جواد قانع‌‌فر (رئیس نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه) خلاصه‌ای از محتوای این دوره آقای…
رایگان!