قابلیت بهره‌گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان در جهت مدیریت هوشمند منابع آب

نویسندگان مقاله: شمیم وردی زانیار میرزایی جمیل بهرامی چکیده مقاله امروزه زیرساخت ها از اجزای اساسی جوامع مدرن به شمار…
رایگان!

ارائه چهارچوب مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به منظور استفاده مجدد از المان‌های سازه‌‌ای در پروژه‌های ساخت

نویسندگان مقاله: حامد مقدم اشکان گلپور سید سجاد میرولد چکیده مقاله مدلسازی ساختمان بر خلاف تخریب که مقدار قابل توجهی…
رایگان!