پیاده‌سازی BIM در مرحله طراحی مفهومی با استفاده از ابزار واقعیت مجازی (مطالعه موردی: طراحی پروژه تجاری، تفریحی و اقامتی پارادایس)

سخنرانان: مهندس مهدی صنایعی مهندس نجمه بی‌تعب (کارشناسان ارشد شرکت پایدار پی سازه) خلاصه‌ای از محتوای این دوره ایشان در…
20,000 تومان