ارزیابی منافع حاصل از پیاده‌سازی بیم استفاده از تحلیل هزینه-منفعت

سخنران: ممهندس سحر طاهری‌پور خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: « ارزیابی منافع حاصل…
رایگان!

شناسایی و بررسی عوامل تسهیل کننده پذیرش و پیاده‌سازی BIM

سخنران: مهندس مهران رفیعی خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: « شناسایی و بررسی…
رایگان!

چالش‌های به‌کارگیری BIM در پروژه‌های زیربنایی خطی در ایران

سخنران: مهندس سجاد جعفریان خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مزایا و چالش‌های بکارگیری BIM در پروژه‌های غیر…
رایگان!

تجارب، منافع و چالش‌های پیاده‌سازی BIM در یک پروژه انبوه‌سازی

سخنران: مهندس حامد خاکسار خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: «تجارب، منافع و چالش‌های…
رایگان!

مروری بر توانایی همکاری و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

سخنران: دکتر امیرمسعود صالحی (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی) و مهندس الهام قربانپور خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این…
رایگان!

Using BIM to facilitate prediction of stakeholders in the design stage

سخنران: خانم مهندس صالحی خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: « Using Building Information…
رایگان!

بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه‌ها مبتني بر BIM و فهرست‌بها ابنيه

سخنران: مهندس شایان حجت پناه خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: « بررسي چارچوب…
رایگان!

Releasing the Unhidden Potential of BIM

سخنران: مهندس سولماز منصوری خلاصه‌ای از محتوای این دوره در این سخنرانی، مقاله پژوهشی با عنوان: « Releasing the Unhidden…
رایگان!