معرفی اهداف و برنامه‌های دومین کنفرانس بین‌المللی BIM

سخنرانان: دکتر اقبال شاکری (دبیر کنفرانس) دکتر مجتبی عزیزی (مدیر کنفرانس) در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ابتدا…
رایگان!